Under våren 2019 hade vi nöjet att utföra detta havsnära projekt i samarbete med Peab.