Vi bygger i samarbete med Brixly två fastigheter med bandtäckning och solpaneler för Bjc Group