Serviceavtal

Med oss kan ni teckna serviceavtal för att få ett tryggt och enkelt fastighetsägande. I vårt serviceavtal kan du även få med snöröjning och stormskador. Vi ser vi över fastigheten och kontrollerar:

Ikon som föreställer ett tak

Tak

Ikon som föreställer två vattendroppar

Avrinning

Ikon som föreställer en skyddande sköld

Skyddsanordning

Ikon som föreställer en rykande skorsten

Skorstenar och takhuvar

Ikon som föreställer en korrekt bock

Allmäntillstånd