Vi fick förfrågan av en privatkund att bandtäcka dennes tak. I Samarbete med kund som gärna ville vara behjälplig med underarbetet lades detta tak om från tegel till dubbelfalsat plåttak under 2018.

Upload Image...