I samarbete med Per Jacobsson Bygg AB utför vi under 2020 takomläggning på kvarteret ryttaren i centrala Uddevalla, Bohusläns Plåtslageri är som vanligt på plats med plåten i högsta hugg.


Sektion 1

Första sektionen färdigläktad, dags för plåtslagarna att gå på.


Innan påbörjat arbete.